Få kvinder i ledelse

Der er meget få kvinder på direktionsgangene og på bestyrelsesposterne i dansk erhvervsliv. I april 2013 trådte en ny lov i kraft, der forpligter de største danske virksomheder til at sætte mål for at øge andelen af kvinder i ledelsens top. Virksomhederne skal også udarbejde en plan for at nå målet.
Websitet er baseret på Institut for Menneskerettigheders rapport Kvinder i ledelse

{{Main.datafeed.views.draw.intro.head}}

{{Main.datafeed.views.draw.draw.head}}

{{Main.datafeed.views.draw.result.head}}

{{::Main.datafeed.views.draw.intro.text}}

{{::Main.datafeed.views.draw.draw.text}}

{{::Main.datafeed.views.draw.result.text}}

{{::Main.datafeed.views.about.head}}

2015

{{::Main.datafeed.views.about.problem}}

Lovens målsætning

{{::Main.datafeed.views.about.solution}}

Udforsk virksomhederne!

Udforsk virksomhederne!

Her ser du de 246 største virksomheder med over 1000 ansatte. Hver streg angiver en virksomhed, som du kan klikke på

  • vis:
  • Alle
  • Ansatte
  • Omsætning
  • Branche
  • Region
  • Gennemsnit
  • ?
SÅDAN LÆSER DU TALLENE
Kønsfordeling De største 246 virksomheder Blå prik: % af mænd i toppen Rød prik: % af kvinder i toppen Jo større afstand mellem prikkerne,
des mindre lighed i ledels

{{::Main.datafeed.views.insights.head}}